STRONA STARTOWA | LISTA PRODUKTÓW | POBIERZ NA DYSK | MAPKA

Ertronik-Zakład Wytwarzania Urządzeń Elektronicznych
ul. Piotrkowska 50
Wrocław 54-060
tel./fax (+48)71-35-42-137
NIP 894-001-29-19
ertronik@poczta.onet.pl
Przekształtnik napięcia typu PNE
ryc. Przekształtnik napięcia typu  PNE

Przeciwdziała nielegalnemu poborowi energii elektrycznej. Montowany jest w instalacjach oświetleniowych klatek schodowych, korytarzy, piwnic budynków komunalnych, budynków spółdzielczych.

Wskaźnik napięć UWM-1
ryc. Wskaźnik napięć UWM-1

Przeznaczony do kontroli obwodów elektrycznych prądu przemiennego i stałego. Posiada dwa zakresy 230V, 400V i jest wyposażony we wskaźnik fazy napięcia przemiennego.

Tester ciągłości obwodu TCO-1
ryc. Tester ciągłości obwodu TCO-1

Uniwersalny przyrząd przydatny w pracy elektryka i elektronika. Służy do badania przejścia elektrycznego kabli, przewodów, uzwojeń, żarówek, wyłączników, oporników, elementów półprzewodnikowych itp..

Wykrywacz metalu i napiecia WME
ryc. Wykrywacz metalu  i napiecia WME

Urządzenie służy do ustalania dokładnego położenia elementów metalowych znajdujących się w ścianach: zbrojeń, kołków instalacyjnych, metalowych rur oraz instalacji elektrycznych pod napięciem.

Automaty schodowe ASER
ryc. Automaty schodowe ASER

Przeznaczone do utrzymywania włączonego oświetlenia na klatkach schodowych, korytarzach przez określony czas ( ustawiany od ok. 30s do ok. 7 min.) po upływie którego oświetlenie zostaje automatycznie wyłączane. Mogą być też stosowane jako przekaźniki czasowe realizujące funkcję opóźnionego wyłączenia.

Automaty zmierzchowe AZE
ryc. Automat zmierzchowy AZE

Służą do automatycznego załączania oświetlenia ulic, placów, reklam, wystaw sklepowych itp. o zmierzchu i automatycznego wyłączania o świcie.

Czujnik zaniku fazy CZE-S
ryc.Czujnik zaniku fazy  CZE-S

Zabiezpiecza silnik elektryczny zasilany z sieci prądu trójfazowego przed skutkami zaniku napięcia w conajmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami. Czujnik zaniku fazy po wykryciu w/w nieprawidłowości w sieci odłącza napięcie sterujące styczniknikiem i wyłącza silnik.

Lampka kontrolna zasilania faz KZF
ryc. Lampka kontrolna zasilania faz KZF

Służy do wizualnej sygnalizacji obecności napięcia na poszczególnych fazach sieci prądu trójfazowego.

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKZE-S
ryc. Czujnik kolejności i zaniku fazy CKZE-S

Czujnik CKZE-S służy do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci prądu trójfazowego przed skutkami zaniku napięcia w conajmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami.